រួមគ្នា កសាងអនាគតកាន់តែប្រសើរ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

មូលនិធិព្រីនស៍ ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា មូលនិធិសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍ គឺជាសម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប (“ព្រីនស៍ គ្រុប”) ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងអង្គភាពជាច្រើនរបស់ខ្លួនផ្តោតលើវិស័យស្នូលចំនួនបី៖ ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មអតិថិជន។

បាវចនារបស់យើង

“រួមគ្នា កសាងអនាគតកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា” គឺជាតម្លៃណែនាំ នៅមូលនិធិព្រីនស៍ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប (“ព្រីនស៍ គ្រុប”) គឺអ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី និងដូចដែល ព្រីនស៍ គ្រុប មាន តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៃ “ការកសាងជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង” សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

តម្លៃស្នូលទាំងបីរបស់យើង៖

ការថែទាំសុខភាព
ការចុះជួយសហគមន៍

ការរួមចំណែកសំខាន់ៗរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2021

កញ្ចប់ឧបត្ថម្ភត្រូវបានផ្តល់ជូន
500 គ្រួសារនៅស្រុកព្រៃនប់
បានបរិច្ចាគ USD
3Mil ជួយកម្ពុជាទិញវ៉ាក់សាំងលាន
បរិច្ចាគ
110,000 PPE ដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
បានបរិច្ចាគ USD
10,800 K ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។
ខែមករា ឆ្នាំ 2022 | ការអប់រំ

ព្រីនស៍ គ្រុប ដៃគូរផែនការអន្តរជាតិ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបើកសាលារៀនឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃសាលាក្រុងព្រះសីហនុ ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍លាងដៃដែលដំណើរការដោយឈ្នាន់

អានបន្ថែម