របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិព្រីនស៍៖ ការវិនិយោគប្រាក់ជាង ២.៦ លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៦៤៥,០០០ នាក់

Categories
2023

មូលនិធិព្រីនស៍ ដែលជាមូលនិធិមនុស្សធម៌របស់ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២របស់ខ្លួន ដោយបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ និងវឌ្ឍនភាពក្នុងកិច្ចការឆ្នាំចាស់សម្រាប់សសរស្តម្ភទាំង៣ របស់មូលនិធិ។

មូលនិធិបានវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបជាង ២.៦ លានដុល្លារទៅក្នុងកម្មវិធីធំសំខាន់ៗចំនួន ៣ របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយទឹកប្រាក់ ២.២ លានដុល្លារត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជន ហើយចំណែកនៅសល់សម្រាប់ការថែទាំសុខភាព ការចូលរួមសហគមន៍ និងសកម្មភាពកីឡា។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៦៤៥,០០០ នាក់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់មូលនិធិយើង។

សមិទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំគឺជាការចាប់ផ្តើម និងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីអាហារូបករណ៍វចេន ហ្ស៊ីជំនាន់ទីមួយដ៏ជោគជ័យ ដែលបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឱកាសវិជ្ជាជីវៈដល់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីបន្តការរៀនសូត្រនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។

ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល មូលនិធិព្រីនស៍បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០០,០០០ ដុល្លារដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារដែលប្រឈមនឹងការងាយគ្រោះ និងកំពុងត្រូវការជំនួយ។ លើសពីនេះ មូលនិធិបានសហការជាមួយអង្គការផ្សេងៗទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្ន សមធម៌ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់មនុស្សគ្រប់រូប និងទម្លាប់អនាម័យល្អ។

យើងបន្តប្តេជ្ញាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំប្រកបដោយគុណភាព សុខភាព និងសុខុមាលភាព ការកាត់បន្ថយវិសមភាព និងកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ ២០២៥។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ នឹងផ្តល់នូវរបាយការណ៍សង្ខេបលម្អិតហរិញ្ញវត្ថុរបស់យើង និងអ្នកទទួលផល

ពីការងារសប្បុរសធម៌របស់យើង។ លើស​ពី​នេះ របាយការណ៍សង្ខេបរបស់យើងនឹងផ្តល់ទិដ្ឋភាពសង្ខេបទូទៅនៃសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងដែលបាន​អនុវត្ត​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ។

មូលនិធិព្រីនស៍ នឹងបន្តធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍ពេញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *