បេសកកម្ម និងប្រវត្តិសាស្ត្រ

មូលនិធិព្រីនស៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី កាលពីឆ្នាំ ២០១៥។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ មូលនិធិនេះបានចាប់កំណើតឡើងវិញ និងបញ្ចូល សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មថ្មីមួយ “រួមគ្នា កសាងអនាគតឱ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា”។

ក្នុងនាមជាអង្គភាពមួយរបស់ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មូលនិធិនេះមានសក្តានុពលក្នុងការជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។ ដំណើរការដោយក្រុមអ្នកជំនាញកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ មូលនិធិព្រីនស៍ ផ្តោតជាសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយរវាងវិស័យសាជីវកម្ម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល របាយការណ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា។ មូលនិធិនេះមានគោលបំណងបង្កើតការវិនិយោគក្នុងសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងភស្តុតាង ដែលជួយដល់សហគមន៍ឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ មូលនិធិនេះបានផ្លាស់ប្តូរពីការផ្តោតលើគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ទៅជាការផ្តោត លើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌អប់រំដែលមានកំណត់គោលដៅ។

មូលនិធិព្រីនស៍ ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះឡើងវិញ (ពីមុនគេហៅថា មូលនិធិសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍) បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងពេញលេញ នៃសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់កាលពីប្រាំមួយឆ្នាំមុន បន្ទាប់មក មូលនិធិសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍ បានធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាង ២៥០ ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាងកន្លះលាននាក់ ជាមួយនឹងការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់សរុបលើសពី ១៤ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ស្របតាមនិន្នាការដែលកំពុងលេចឡើងក្នុងចំណោមមូលនិធិស្រដៀងគ្នានៅអាស៊ី (មូលនិធិសប្បុរសធម៌កាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់កំពុងស្វែងរកការធ្វើឱ្យកាន់តែមានយុទ្ធសាស្ត្រ និងមានទិសដៅវិនិយោគ) មូលនិធិព្រីនស៍ ខិតខំធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងបានបញ្ចូលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់កម្ពុជា។

ក្រោមការដឹកនាំរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ស្លាកសញ្ញាថ្មី សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីចក្ខុវិស័យថ្មី និងដំណើរការថ្មីត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវរយៈពេលវែងចាំបាច់។ បន្ទាប់ពីការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ការបង្កើនជំនាញធនធានមនុស្ស ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ យើងមានអារម្មណ៍ថា វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ និងទាន់ពេលក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយ និងធ្វើតារាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្មីសម្រាប់ពេលអនាគត។

Achievements & Statistics

Our Contribution


250 Charity Events

USD 14 Million Cumulative Donations

Benefitting 500,000 Cambodians

ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាឆ្នាំដែលមូលនិធិព្រីនស៍ បានចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរ ខ្លួនចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៌ដែលផ្តោតលើការវិនិយោគ ដោយផ្តោតលើការបង្កើតផលជះរយៈពេលវែង។

កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ មូលនិធិព្រីនស៍ បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ១ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាជំនួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (ជាពិសេស អង្គការកាកបាទក្រហមកម្ពុជា)។ តាមកម្រិត ក្រុមការងារ ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសំខាន់ៗត្រូវបានចែកជូនគ្រួសារនៅក្នុងខណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្រោមការបិទខ្ទប់នៅតំបន់ជុំវិញទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមការងារនេះក៏បានមើលថែទាំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយធានាថា បុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួនជាង ៣.៥០០ នាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់។

ទន្ទឹមនឹងនេះ មូលនិធិបានបរិច្ចាគសម្លៀកបំពាក់ការពារចំនួន ១១០.០០០ ឈុតដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងទាំងបីរួមមានក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងការងារ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយជោគជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ គ្រុប កាន់តែសកម្មនៅពេលដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយកម្ពុជាទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន ១ លានដូស ដែលបានចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងឡាវ ដើម្បីបង្កើនវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះ។ លើសពីនេះ លោកស្រី ជុត ចិន្តា ដែលជានិយោជិតកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរចនាស្លាកសញ្ញាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ “MFAIC”។ លោកស្រី ចិន្តា គឺជានិយោជិតមួយរូបក្នុងចំណោមនិយោជិតរបស់ព្រីនស៍បួនរូបដែលបានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះ។ ការរចនាឡូហ្គោឈ្នះឈ្នះរបស់លោកស្រី ចិន្តា ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ដោយ MFAIC នៅក្នុងពិធីផ្លូវការប្រទេសកម្ពុជាឡើងកាន់តំណែងបន្តវេនជាប្រធានអាស៊ានពីប្រទេសប្រ៊ុយណេ។ យើងរំពឹងទុកថាការទទួលស្គាល់ និងការយល់ដឹងអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ គ្រុបនៅក្នុងតំបន់នឹងមានផលជះដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាលំដាប់អំពីសកម្មភាពនានារបស់មូលនិធិព្រីនស៍។

ប៉ុន្ដែដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានការផ្តល់អំណាចដល់យុវជន។ ការផ្តោតសំខាន់របស់យើងសម្រាប់ផ្នែកចុងក្រោយនៃឆ្នាំ ២០២១ (និងឆ្នាំខាងមុខ) គឺផ្ដោតលើការអប់រំ។ បើយោងតាមធនាគារពិភពលោក ប្រទេសកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាតិចំនួន ៩,៣៩% លើការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា ជាមួយនឹងអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៤,៧៤%។ ក្នុងយុគសម័យក្រោយជំងឺរាតត្បាតនេះ ប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវផ្តល់សិទ្ធិអំណាចជាមួយនឹងការអប់រំត្រឹមត្រូវ ដើម្បីពួកគេអាចជួយខ្លួនឯងបាន ខណៈពេលដែលសមាហរណកម្មប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក។

នៅថ្នាក់ជាតិ មូលនិធិព្រីនស៍ បានធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន ដើម្បីបើកកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ចេន ហ្ស៊ី ជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដែលសន្យាថានឹងរ៉ាប់រងថ្លៃសិក្សាពេញលេញ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដែលមានតម្លៃ ២ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ មូលនិធិព្រីនស៍មានគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន ៤០០ នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងន័យលុបបំបាត់ចោលទុក្ខកង្វល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សិស្សនិស្សិតដែលមានទេពកោសល្យដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុក។ មូលនិធិព្រីនស៍នឹងធ្វើការជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗនៃក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍គ្រុប ដើម្បីធានាថាសិស្សនិស្សិតទាំងនោះអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារផងដែរ។

នៅកម្រិតថ្នាក់ខេត្ត មូលនិធិព្រីនស៍ បានចាប់ដៃគូសហការជាមួយអង្គការ Caring for Cambodia ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ឈានមុខគេនៅខេត្តសៀមរាប និងបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតម្រង់ទិសការងារ ដែលជួយដល់សិស្សនិស្សិតនៅតាមទីជនបទដែលមានមហិច្ឆតាបន្ដការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ និងអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ពួកគេ។